Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ψυχιάτρου

Το Σωματείο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρεία Νευροεπιστημών & Αποκατάστασης «Ε.Ν.Α.» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ψυχιάτρου για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ημαθίας, την οποία έχει αναπτύξει στο πλαίςιο του έργου «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση τησ προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Για την εκδήλωςη ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητάς τους, κατά τις οδηγίες της πρόςκληςης, έως την 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 00.00

Δείτε το PDF ΕΔΩ

Image
Image

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης - NextGenerationEU

Image
Image

Επικοινωνία

Έδρα: Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Βέροιας
Μοράβα 2 &, Εμμανουήλ Παππά, Βέροια 591 32
2ος Όροφος, Γραφείο 209
Τηλέφωνο: 2331023447